Projekt: Wohn-und Pflegezentrum Etoy, Etoy / Waadt, 2021

Architekten:  FWG architectes
Bauherr: Fondation L'Espérance à Etoy

36 Fotos
k-fwg-etoy1-337
k-fwg-etoy1-401
k-fwg-etoy1-407
k-fwg-etoy1-511
k-fwg-etoy1-534
k-fwg-etoy1-604
k-fwg-etoy1-618
k-fwg-etoy1-731
k-fwg-etoy1-746
k-fwg-etoy1-760
k-fwg-etoy1-767
k-fwg-etoy1-782