Projekt: Wohn-und Pflegezentrum Etoy, Etoy / Waadt, 2021

Architekten:  FWG architectes
Bauherr: Fondation L'Espérance à Etoy

36 Fotos
k-fwg-etoy1-205
k-fwg-etoy1-206
k-fwg-etoy1-221
k-fwg-etoy1-224
k-fwg-etoy1-225
k-fwg-etoy1-226
k-fwg-etoy1-301
k-fwg-etoy1-304
k-fwg-etoy1-314
k-fwg-etoy1-330
k-fwg-etoy1-331
k-fwg-etoy1-333