Projekt: Wohn-und Pflegezentrum Etoy, Etoy / Waadt, 2021

Architekten:  FWG architectes
Bauherr: Fondation L'Espérance à Etoy

36 Fotos
k-fwg-etoy1-005
k-fwg-etoy1-009a
k-fwg-etoy1-010
k-fwg-etoy1-017a
k-fwg-etoy1-111
k-fwg-etoy1-118
k-fwg-etoy1-123
k-fwg-etoy1-130