Projekt: Haus Vessy, Vessy / Genf, 1998

Architekten:  Spitsas Athanase
Inneneinrichtung im Jahr 2021: Neumarkt 17
Bauherr: Privat

17 Fotos
k-sneu17-vessy-317
k-sneu17-vessy-326
k-sneu17-vessy-401
k-sneu17-vessy-406
k-sneu17-vessy-418